Fernald’s Pogonia

Cleistesiopsis

 bifaria

More Cleistesiopsis species