Savannah Milkweed

Asclepias

 pedicellata

More Asclepias species