Pineland Milkweed

Asclepias

 obovata

More Asclepias species